Budowanie mostów wymaga otwartości i zaufania. Udaje się tylko wtedy, kiedy partnerzy traktują się na równi. Organizacje społeczne muszą wyzbyć się moralizatorskiego tonu i mówienia, że biznes jest zły. Biznes z kolei nie powinien patrzeć z perspektywy mądrzejszego i pouczać NGO-sy.

 

Biznes może uczyć się od NGOsów tego, jak budować zaangażowanie wśród swoich pracowników. Po pierwsze i organizacja i biznes warto, by były autentyczne z perspektywy spotykania się ludzi ze sobą, nie tylko i wyłącznie organizacji, które reprezentują, być autentycznym w tym co robimy i dlaczego to robimy. Dwa - rzeczywiście się do tego przygotować (...)”

 

rozmowę i artykuł znajdziesz w portalu NGO.pl