Rosnąć w poczuciu sprawczości

Diagnoza stanu ekosystemu wsparcia młodzieży i młodych dorosłych w poczuciu sprawczości i ich aktywizacji do działalności społecznej 
 

Istnieje powiedzenie, które celnie opisuje rozwój człowieka mówiące, że aby wychować dziecko, potrzebna jest cała wioska. Podobnie jest z przedsiębiorczymi osobami, które chcą działać społecznie. Osoba, która widzi potrzebę zmian i chce odważnie wziąć sprawy w swoje ręce często potrzebują odpowiedniego zaplecza. Na początkowym etapie, także otoczenia jej troską i wsparcia.  

Organizacje wspierające changemakerów i changemakerki tworzą złożony ekosystem, w którym te osoby poruszają się w poszukiwaniu odpowiedzi na wyzwania stojące na drodze do wdrożenia rozwiązań. Ten ekosystem porównać można do miasta, w którym poszczególne miejsca mają różny charakter i role. Ashoka rozwinęła tę metaforę. Zachowując szacunek dla wyjątkowości podejść i niuansów różnorodnych ofert,  Ashoka wskazała na pewne kategorie działań służących wsparciu młodych osób changemakerskich.  

Zapraszamy do zapoznania się z całym raportem: